Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

annexe
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximativement)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
biblio. (bibliographie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
env. (environ)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapitre)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
col. (colonne)
στήλη
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
διατριβή
Skończona praca na określony temat
éd. (édition)
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemple)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
spéc. (spécialement)
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
c.-à-d. (c'est-à-dire)
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluant)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
préf. (préface)
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
éd. (édité par)
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revu par)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
réimp. (réimpression)
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (traduit par)
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy