Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

annexe
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximativement)
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
biblio. (bibliographie)
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
env. (environ)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapitre)
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
col. (colonne)
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
éd. (édition)
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemple)
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
spéc. (spécialement)
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
c.-à-d. (c'est-à-dire)
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluant)
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
préf. (préface)
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
éd. (édité par)
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revu par)
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
réimp. (réimpression)
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (traduit par)
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy