Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

annexe
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximativement)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
biblio. (bibliographie)
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
env. (environ)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapitre)
afsnit
Określona część pracy
col. (colonne)
kolonne
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
afhandling
Skończona praca na określony temat
éd. (édition)
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemple)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
spéc. (spécialement)
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
c.-à-d. (c'est-à-dire)
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluant)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
side
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
s. (sider)
Kilka stron raportu
préf. (préface)
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
éd. (édité par)
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revu par)
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
réimp. (réimpression)
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (traduit par)
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy