Zwroty | angielski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

annexe
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximativement)
approx. (approximately)
Używane przy niewiadomej ilości
biblio. (bibliographie)
bibliog. (bibliography)
Wykaz wykorzystanych źródeł
env. (environ)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapitre)
ch. (chapter)
Określona część pracy
col. (colonne)
col. (column)
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
éd. (édition)
ed. (edited by)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemple)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
spéc. (spécialement)
esp. (especially)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
fig. (figure)
Diagram w części pracy
c.-à-d. (c'est-à-dire)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluant)
incl. (including)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
préf. (préface)
pref. (preface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
éd. (édité par)
pub. (published by)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revu par)
rev. (revised by)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
réimp. (réimpression)
rpt. (reprint)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (traduit par)
trans. (translated by)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy