Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Liitteet
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
n. (noin)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
n. (noin)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
kpl (kappale)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
Pylväs
Kolumn
Pionowa część tabeli
Väitöskirja
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
toim. (toimittanut)
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
esim. (esimerkiksi)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
erityisesti
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
kaavio
figur
Diagram w części pracy
eli
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
mukaanlukien
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
huom. (huomautus)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sivu)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
sivut
s. (sidor)
Kilka stron raportu
esipuhe
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
julk. (julkaissut)
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
muok. (muokannut)
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
lisäpainos
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
kääntänyt
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volyymi)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy