Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Liitteet
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
n. (noin)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
n. (noin)
cerca
Używane przy określaniu ilości
kpl (kappale)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
Pylväs
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
Väitöskirja
dissertação
Skończona praca na określony temat
toim. (toimittanut)
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
esim. (esimerkiksi)
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
erityisesti
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
kaavio
fig. (figura)
Diagram w części pracy
eli
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
mukaanlukien
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sivu)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
sivut
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
esipuhe
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
julk. (julkaissut)
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
muok. (muokannut)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
lisäpainos
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
kääntänyt
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volyymi)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy