Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Liitteet
bijl. (bijlage)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
n. (noin)
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
bibl. (bibliografie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
n. (noin)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
kpl (kappale)
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
Pylväs
kolom
Pionowa część tabeli
Väitöskirja
dissertatie
Skończona praca na określony temat
toim. (toimittanut)
bew. (bewerkt door)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
esim. (esimerkiksi)
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
erityisesti
bijz. (bijzonder)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
jne. (ja niin edelleen)
enz. (enzovoort)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
kaavio
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
eli
d.w.z (dat wil zeggen)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
mukaanlukien
incl. (inclusief)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sivu)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
sivut
pp. (pagina´s)
Kilka stron raportu
esipuhe
voorwoord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
julk. (julkaissut)
uitg. (uitgegeven door)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
muok. (muokannut)
herz. (herzien)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
lisäpainos
herdr. (herdruk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
kääntänyt
vertaald door
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volyymi)
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy