Zwroty | chiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Liitteet
app.(附录)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
n. (noin)
approx.(大约)
Używane przy niewiadomej ilości
Bibliografia
bibliog.(引用来源)
Wykaz wykorzystanych źródeł
n. (noin)
ca.(大约)
Używane przy określaniu ilości
kpl (kappale)
ch.(章)
Określona część pracy
Pylväs
col.(柱)
Pionowa część tabeli
Väitöskirja
diss.(论文)
Skończona praca na określony temat
toim. (toimittanut)
ed.(编辑)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
esim. (esimerkiksi)
e.g.(例如)
Używane przy podawaniu przykładu
erityisesti
esp.(尤其是)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
jne. (ja niin edelleen)
etc.(等等)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
kaavio
fig.(图表)
Diagram w części pracy
eli
i.e.(既)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
mukaanlukien
incl.(包括)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
huom. (huomautus)
N.B.(注意)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sivu)
p.(页)
Każda indywidualna część pracy
sivut
pp.(页)
Kilka stron raportu
esipuhe
pref.(前言)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
julk. (julkaissut)
pub.(由...出版)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
muok. (muokannut)
rev.(由...修改)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
lisäpainos
rpt.(转载)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
kääntänyt
trans.(由...翻译)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volyymi)
vol.(卷)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy