Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apendico)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
proks. (proksimume)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliografio)
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ĉi. (ĉirkaŭ)
cerca
Używane przy określaniu ilości
ĉa. (ĉapitro)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
kol. (kolono)
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
dis. (disertacio)
dissertação
Skończona praca na określony temat
ed. (eldonita de)
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ekz. (ekzemplo)
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
prec. (precipe)
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
ktp. (kaj tiel plu)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figuro)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
t.e. (tio estas)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ink. (inkluzive)
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (paĝo)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
pj. (paĝoj)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
pref. (prefaco)
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
eld. (eldonita de)
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviziita de)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rep. (represo)
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradukita de)
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumo)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy