Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apendico)
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
proks. (proksimume)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliografio)
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ĉi. (ĉirkaŭ)
circa
Używane przy określaniu ilości
ĉa. (ĉapitro)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
kol. (kolono)
kolumna
Pionowa część tabeli
dis. (disertacio)
dysertacja
Skończona praca na określony temat
ed. (eldonita de)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ekz. (ekzemplo)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
prec. (precipe)
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
ktp. (kaj tiel plu)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figuro)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ink. (inkluzive)
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (notu bene)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (paĝo)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
pj. (paĝoj)
str. (strony)
Kilka stron raportu
pref. (prefaco)
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
eld. (eldonita de)
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviziita de)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rep. (represo)
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradukita de)
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumo)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy