Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apendico)
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
proks. (proksimume)
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliografio)
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ĉi. (ĉirkaŭ)
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
ĉa. (ĉapitro)
kap. (kapitola)
Określona część pracy
kol. (kolono)
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
dis. (disertacio)
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
ed. (eldonita de)
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ekz. (ekzemplo)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
prec. (precipe)
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
ktp. (kaj tiel plu)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figuro)
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
ink. (inkluzive)
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (notu bene)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (paĝo)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
pj. (paĝoj)
str. (strany)
Kilka stron raportu
pref. (prefaco)
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
eld. (eldonita de)
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviziita de)
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rep. (represo)
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (tradukita de)
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumo)
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy