Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
afsnit
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
kolonne
Colonna
Pionowa część tabeli
afhandling
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
redigeret af
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
især
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
indledning
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy