Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
afsnit
fej. (fejezet)
Określona część pracy
kolonne
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
afhandling
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
redigeret af
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
især
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
indledning
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy