Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
afsnit
kap. (kapitel)
Określona część pracy
kolonne
Kolumn
Pionowa część tabeli
afhandling
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
redigeret af
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
især
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
figur
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
indledning
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy