Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
afsnit
cap. (capitol)
Określona część pracy
kolonne
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
afhandling
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
redigeret af
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
især
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
indledning
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy