Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
afsnit
гл. (глава)
Określona część pracy
kolonne
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
afhandling
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
redigeret af
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
især
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
indledning
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy