Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
cerca
Używane przy określaniu ilości
afsnit
cap. (capítulo)
Określona część pracy
kolonne
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
afhandling
dissertação
Skończona praca na określony temat
redigeret af
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
især
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
indledning
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy