Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
circa
Używane przy określaniu ilości
afsnit
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
kolonne
kolumna
Pionowa część tabeli
afhandling
dysertacja
Skończona praca na określony temat
redigeret af
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
især
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
str. (strony)
Kilka stron raportu
indledning
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy