Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
대략
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
대략
Używane przy określaniu ilości
afsnit
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
kolonne
세로줄
Pionowa część tabeli
afhandling
논문
Skończona praca na określony temat
redigeret af
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
예,
Używane przy podawaniu przykładu
især
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
p.
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
pp.
Kilka stron raportu
indledning
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy