Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
およそ
Używane przy określaniu ilości
afsnit
Określona część pracy
kolonne
Pionowa część tabeli
afhandling
学位論文
Skończona praca na określony temat
redigeret af
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
især
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
indledning
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy