Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
ap. (apéndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
bibl. (bibliografía)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
circ. (circa)
Używane przy określaniu ilości
afsnit
cap. (capítulo)
Określona część pracy
kolonne
col. (columna)
Pionowa część tabeli
afhandling
disertación
Skończona praca na określony temat
redigeret af
editado por
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
p. ej. (por ejemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
især
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
etc. (etcétera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
es decir,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
incl.
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
indledning
Prefacio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
publicado por
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
reedición / nueva edición / reimpresión
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
traducido por
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
t.
Wskazuje konkretny tom lub część pracy