Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
afsnit
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
kolonne
στήλη
Pionowa część tabeli
afhandling
διατριβή
Skończona praca na określony temat
redigeret af
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
især
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
indledning
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy