Zwroty | angielski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bilag
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
approx. (approximately)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografi
bibliog. (bibliography)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
afsnit
ch. (chapter)
Określona część pracy
kolonne
col. (column)
Pionowa część tabeli
afhandling
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
redigeret af
ed. (edited by)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
især
esp. (especially)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
fig. (figure)
Diagram w części pracy
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
incl. (including)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
side
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
s. (sider)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
indledning
pref. (preface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
udgivet af
pub. (published by)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revideret af
rev. (revised by)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
genoptryk
rpt. (reprint)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
oversat af
trans. (translated by)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy