Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
- (sloupec)
Colonna
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
- (předmluva)
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy