Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
Chương
Określona część pracy
- (sloupec)
Cột
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
Luận án
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
Biểu đồ
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
tr. (trang)
Kilka stron raportu
- (předmluva)
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy