Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
- (sloupec)
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
fig. (figür)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
sayfalar
Kilka stron raportu
- (předmluva)
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy