Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
บท
Określona część pracy
- (sloupec)
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
หน้า
Kilka stron raportu
- (předmluva)
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy