Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
гл. (глава)
Określona część pracy
- (sloupec)
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
- (předmluva)
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy