Zwroty | fiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
Liitteet
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
n. (noin)
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
n. (noin)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
kpl (kappale)
Określona część pracy
- (sloupec)
Pylväs
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
Väitöskirja
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
toim. (toimittanut)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
esim. (esimerkiksi)
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
erityisesti
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
jne. (ja niin edelleen)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
kaavio
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
eli
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
mukaanlukien
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
huom. (huomautus)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
s. (sivu)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
sivut
Kilka stron raportu
- (předmluva)
esipuhe
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
julk. (julkaissut)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
muok. (muokannut)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
lisäpainos
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
kääntänyt
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
vol. (volyymi)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy