Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
afsnit
Określona część pracy
- (sloupec)
kolonne
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
afhandling
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
side
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
s. (sider)
Kilka stron raportu
- (předmluva)
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy