Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
حوالي
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
فصل
Określona część pracy
- (sloupec)
عمود
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
أطروحة
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
شكل
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
صفحات
Kilka stron raportu
- (předmluva)
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy