Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app.(附录)
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx.(大约)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog.(引用来源)
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca.(大约)
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
ch.(章)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
col.(柱)
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
diss.(论文)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
ed.(编辑)
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g.(例如)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
esp.(尤其是)
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.(等等)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig.(图表)
fig. (figür)
Diagram w części pracy
i.e.(既)
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.(包括)
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B.(注意)
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(页)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
pp.(页)
sayfalar
Kilka stron raportu
pref.(前言)
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub.(由...出版)
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev.(由...修改)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt.(转载)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans.(由...翻译)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol.(卷)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy