Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app.(附录)
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx.(大约)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog.(引用来源)
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca.(大约)
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
ch.(章)
บท
Określona część pracy
col.(柱)
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
diss.(论文)
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
ed.(编辑)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g.(例如)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
esp.(尤其是)
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.(等等)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig.(图表)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
i.e.(既)
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.(包括)
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B.(注意)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(页)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
pp.(页)
หน้า
Kilka stron raportu
pref.(前言)
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub.(由...出版)
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev.(由...修改)
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt.(转载)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans.(由...翻译)
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol.(卷)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy