Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app.(附录)
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx.(大约)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog.(引用来源)
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca.(大约)
circa
Używane przy określaniu ilości
ch.(章)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
col.(柱)
kolumna
Pionowa część tabeli
diss.(论文)
dysertacja
Skończona praca na określony temat
ed.(编辑)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g.(例如)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
esp.(尤其是)
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.(等等)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig.(图表)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
i.e.(既)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.(包括)
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B.(注意)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(页)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
pp.(页)
str. (strony)
Kilka stron raportu
pref.(前言)
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub.(由...出版)
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev.(由...修改)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt.(转载)
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans.(由...翻译)
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol.(卷)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy