Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app.(附录)
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx.(大约)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog.(引用来源)
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca.(大约)
およそ
Używane przy określaniu ilości
ch.(章)
Określona część pracy
col.(柱)
Pionowa część tabeli
diss.(论文)
学位論文
Skończona praca na określony temat
ed.(编辑)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g.(例如)
Używane przy podawaniu przykładu
esp.(尤其是)
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.(等等)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig.(图表)
Diagram w części pracy
i.e.(既)
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.(包括)
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B.(注意)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(页)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
pp.(页)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
pref.(前言)
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub.(由...出版)
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev.(由...修改)
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt.(转载)
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans.(由...翻译)
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol.(卷)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy