Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app.(附录)
ap. (apéndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx.(大约)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog.(引用来源)
bibl. (bibliografía)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca.(大约)
circ. (circa)
Używane przy określaniu ilości
ch.(章)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
col.(柱)
col. (columna)
Pionowa część tabeli
diss.(论文)
disertación
Skończona praca na określony temat
ed.(编辑)
editado por
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g.(例如)
p. ej. (por ejemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
esp.(尤其是)
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.(等等)
etc. (etcétera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig.(图表)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
i.e.(既)
es decir,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.(包括)
incl.
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(页)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
pp.(页)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
pref.(前言)
Prefacio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub.(由...出版)
publicado por
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev.(由...修改)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt.(转载)
reedición / nueva edición / reimpresión
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans.(由...翻译)
traducido por
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol.(卷)
t.
Wskazuje konkretny tom lub część pracy