Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app.(附录)
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx.(大约)
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog.(引用来源)
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca.(大约)
حوالي
Używane przy określaniu ilości
ch.(章)
فصل
Określona część pracy
col.(柱)
عمود
Pionowa część tabeli
diss.(论文)
أطروحة
Skończona praca na określony temat
ed.(编辑)
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g.(例如)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
esp.(尤其是)
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.(等等)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig.(图表)
شكل
Diagram w części pracy
i.e.(既)
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.(包括)
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B.(注意)
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(页)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
pp.(页)
صفحات
Kilka stron raportu
pref.(前言)
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub.(由...出版)
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev.(由...修改)
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt.(转载)
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans.(由...翻译)
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol.(卷)
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy