Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
فصل
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
عمود
Colonna
Pionowa część tabeli
أطروحة
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
التحرير
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
fig. (figura)
Diagram w części pracy
يعني
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
مقدمة
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy