Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
فصل
fej. (fejezet)
Określona część pracy
عمود
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
أطروحة
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
التحرير
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
يعني
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
مقدمة
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy