Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
فصل
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
عمود
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
أطروحة
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
التحرير
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
fig. (figür)
Diagram w części pracy
يعني
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
sayfalar
Kilka stron raportu
مقدمة
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy