Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
فصل
บท
Określona część pracy
عمود
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
أطروحة
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
التحرير
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
ตัวเลข
Diagram w części pracy
يعني
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
صفحات
หน้า
Kilka stron raportu
مقدمة
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy