Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
فصل
kap. (kapitel)
Określona część pracy
عمود
Kolumn
Pionowa część tabeli
أطروحة
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
التحرير
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
figur
Diagram w części pracy
يعني
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
s. (sidor)
Kilka stron raportu
مقدمة
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy