Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
فصل
cap. (capitol)
Określona część pracy
عمود
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
أطروحة
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
التحرير
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
fig. (figura)
Diagram w części pracy
يعني
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
مقدمة
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy