Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
فصل
гл. (глава)
Określona część pracy
عمود
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
أطروحة
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
التحرير
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
يعني
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
مقدمة
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy