Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
cerca
Używane przy określaniu ilości
فصل
cap. (capítulo)
Określona część pracy
عمود
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
أطروحة
dissertação
Skończona praca na określony temat
التحرير
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
fig. (figura)
Diagram w części pracy
يعني
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
مقدمة
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy