Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
circa
Używane przy określaniu ilości
فصل
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
عمود
kolumna
Pionowa część tabeli
أطروحة
dysertacja
Skończona praca na określony temat
التحرير
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
يعني
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
str. (strony)
Kilka stron raportu
مقدمة
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy