Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
bijl. (bijlage)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
bibl. (bibliografie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
فصل
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
عمود
kolom
Pionowa część tabeli
أطروحة
dissertatie
Skończona praca na określony temat
التحرير
bew. (bewerkt door)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
bijz. (bijzonder)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
enz. (enzovoort)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
يعني
d.w.z (dat wil zeggen)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
incl. (inclusief)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
pp. (pagina´s)
Kilka stron raportu
مقدمة
voorwoord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
uitg. (uitgegeven door)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
herz. (herzien)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
herdr. (herdruk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
vertaald door
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy