Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
대략
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
대략
Używane przy określaniu ilości
فصل
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
عمود
세로줄
Pionowa część tabeli
أطروحة
논문
Skończona praca na określony temat
التحرير
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
예,
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
Diagram w części pracy
يعني
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
p.
Każda indywidualna część pracy
صفحات
pp.
Kilka stron raportu
مقدمة
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy