Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
およそ
Używane przy określaniu ilości
فصل
Określona część pracy
عمود
Pionowa część tabeli
أطروحة
学位論文
Skończona praca na określony temat
التحرير
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
Diagram w części pracy
يعني
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
مقدمة
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy