Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
فصل
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
عمود
στήλη
Pionowa część tabeli
أطروحة
διατριβή
Skończona praca na określony temat
التحرير
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
يعني
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
مقدمة
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy